logo Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
U bent u hier: Home > Congresagenda & Opleidingen > Congresagenda > GGZ Kennisdag 2013

GGZ Kennisdag 2013

thema's

Minder bedden? Ambulantisering is meer...

Nederland heeft in vergelijking met andere Europese landen een hoog aantal bedden in de ggz. Het ministerie van VWS, verzekeraars en GGZ Nederland hebben daarom afgesproken dit aantal te verminderen en zoveel mogelijk te vervangen door ambulante zorg.
De gedachte dat ondersteuning in de eigen omgeving is te prefereren boven verblijf in een instelling wordt breed gedeeld.

Betere kwaliteit van leven van mensen

Ambulante zorg draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van mensen met psychische aandoeningen. Voorwaarde is wel dat ieder zijn bijdrage levert. Niet alleen de deuren van de ggz moeten open, maar ook die van de samenleving. Hoe organiseren we een stevige infrastructuur van ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning? Wat vraagt dit van de ggz-instellingen en hun medewerkers? Wat is de rol van gemeenten, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke instanties? Deze en andere vragen worden tijdens de GGZ Kennisdag op 7 februari 2013 besproken met hulpverleners, cliënten, onderzoekers en bestuurders binnen en buiten de ggz. Gerenommeerde (inter)nationale sprekers en experts geven hun visie op ambulante zorg. Succesvolle praktijkvoorbeelden van ambulante zorg worden tevens aan u gepresenteerd. In de parallelsessies heeft u ruime keuze uit interessante debatten, workshops of lezingen. Henk Smid, directeur ZonMw, is op de GGZ Kennisdag uw dagvoorzitter.

locatie

Beurs van Berlage, Amsterdam

doelgroep

Het programma is relevant voor medewerkers van GGZ instellingen, voor beroepsgroepen werkzaam in het domein van de geestelijke gezondheidheid, voor de eerste lijn, maatschappelijk werk, GGD en gemeentes, woningcorporaties, politie, wijkagenten, kamerleden/beleidsmedewerkers politieke partijen, bestuurders, managers, kwaliteitsfunctionarissen, P&O functionarissen en andere betrokkenen bij de geestelijke gezondheidszorg.

meer informatie en aanmelden

GGZ Kennisdag 2013 

link

© Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
Laatst bewerkt 18 februari 2013

 - Stuur door - Hon-code