logo Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
U bent u hier: Home > Onderzoek > Promotieonderzoek > Ontwikkeling "kwaliteit van zorg"-meetinstrument
 

Ontwikkeling "kwaliteit van zorg"-meetinstrument

Baalen, drs. A. van

Ontwikkeling van een "kwaliteit van zorg"-meetinstrument vanuit het perspectief van mensen met dementie en mantelzorgers.

Promotoren: Vingerhoets, prof. dr. A., Roo, prof. dr. A. de & Sixma, dr. H. 
E-mail auteur a.van.baalen@rvagroep.nl  
(Onderwijs) -instelling: Reinier van Arkel gr, Universiteit van Tilburg, Nivel en verschillende organisaties op het gebied van verpleging, verzorging & thuiszorg uit de regio 

Samenvatting onderzoeksopzet

Doelstelling
Inzicht krijgen in de wensen en verwachtingen van mensen met een beginnend dementiesyndroom en mantelzorgers ten aanzien van de (kwaliteit van) zorg die zij krijgen aangeboden: worden de juiste dingen op de juiste manier aangeboden?
Het opstellen en uittesten van een instrument of vragenlijst gericht op kwaliteitsverbetering vanuit het cliëntenperspectief waarmee periodiek inzicht kan worden verkregen in de mate waarin de (kwaliteit van) zorgverlening voldoet aan de wensen en verwachtingen van cliënten en mantelzorgers.

Methode

Om de wensen en verwachtingen ten aanzien van (kwaliteit van) zorg van mensen met een beginnend dementiesyndroom en mantelzorgers te achterhalen zijn focusgroepgesprekken gehouden. Deze groepsgesprekken, met zowel mensen met een beginnende dementie als mantelzorgers, hadden een drieledig doel:

  • inzicht krijgen in de wensen en verwachtingen ten aanzien van (kwaliteit van) zorg van deelnemers door vrijelijk te discussiëren over (kwaliteit van) zorg;
  • komen tot een precieze omschrijving van kwaliteitsaspecten rondom de zorg voor mensen met een dementiesyndroom en
  • komen tot een nadere prioritering en clustering van de dan ontstane lijst met kwaliteitsaspecten.

Voor de ontwikkeling van het meetinstrument zal eerst nader onderzoek worden verricht om vast te stellen wat voor soort meetinstrument (vragenlijst, individueel (gestructureerd) interview) geschikt is voor de doelgroep mensen met een beginnend dementiesyndroom en mantelzorgers. Daarna zal het meetinstrument ontwikkeld worden waarbij begrippen als validiteit, betrouwbaarheid en praktische toepasbaarheid een belangrijke rol spelen.

Voortgang/tussenconclusies
De focusgroepsgesprekken zijn afgerond. Momenteel (eind 2004) wordt het eerste concept meetinstrument ontwikkeld, wat in 2005 zal worden uitgetest. Verder wordt op dit moment een literatuuronderzoek uitgevoerd.

Deelonderzoeksmogelijkheden voor studenten?
Dit wordt met de Universiteit van Tilburg verder afgestemd. 

© Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
Laatst bewerkt 13 maart 2008

 - Stuur door - Hon-code